Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sociální a ekonomické souvislosti certifikace lokálních produktů a rostlin ostrova Sokotra v souvislosti s jejich možným prodejem
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Sokotra s třicetiprocentním endemismen rostlinných druhů je biosférickou rezervací MAB a vyhlášeným místem World Heritage Site. Dle současné legislativy je zakázán vývoz veškerého živého i neživého materiálu včetně hornin a minerálů z ostrova. Tlak ze strany turistů i amatérských a profesionálních botaniků na získání rostlinného materiálu (semen, semenáčků) a produktů z nich je nicméně stále velký, s rozvojem turismu se dá říci, že ohrožení místní endemické flóry vzrůstá. Možností, jak částečně saturovat poptávku po místních endemických rostlinách by mohl být jejich certifikovaný prodej. Cílem navrhované práce je zmapovat současný trh s endemickými rostlinami Sokotry, poptávku po rostlinách a jejich produktech, zmapovat a zhodnotit možná rizika zavedení certifikovaného prodeje a zmapovat sociální a ekonomické předpoklady a dopady. Práce by měla být návrhem pro místní decision-makery jemenské vládní organizace EPA (Environment Protection Authority).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-LES LesnictvíB-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
LDF
BOTSP Botanika speciální
LDFEKOL Ekologie