Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace procesů v nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu
Stav tématu:
schváleno (Ing. Martin Zach, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště:
Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Abstrakt:
Student zpracuje optimalizaci procesů ve vybraném nábytkářském nebo dřevozpracujícím výrobním cyklu. Optimalizace procesů bude zpracována i formou procesního modelování (graficko databázový popis) - příkladně pomocí SW Enterprise Architect. Rozsah závěrečné prace: 60-65 normostran.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství
N-TZEI-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.