Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita cukrovky a možnosti jejího ovlivnění
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Abstrakt: Téma je zaměřeno na zpracování literární rešerše k dané problematice. Dále pak budou provedeny poloprovozní pokusy, kde bude ověřován účinek různých zásahů během pěstování na růst, vývoj a kvalitu cukrovky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-FYTO Fytotechnika
B-TP Chemie a technologie potravin

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.