Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce detailně popisuje jednotlivé metody ochrany karoserií vozidel proti korozi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení