Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti využití technologií precizního zemědělství v podmínkách ČR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat literární rešerši o možnostech využití systému precizního zemědělství v podmínkách ČR. Na základě studia literárních pramenů zabývajících se danou problematikou vypracuje student literární rešerši na dané téma.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení