Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Mapování heterogenity stanoviště pomocí metod a technologií používaných v systému precizního zemědělství
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Cílem práce je zjistit a analyzovat heterogenitu pozemku pomocí technologií využívaných v systému precizního zemědělství. Pomocí různých metod a navigačních satelitních systémů provede student sběr informací o pozemku, které vyhodnotí a analyzuje pomocí GIS nástrojů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia