Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zjišťování heterogenity pozemku v systému precizního zemědělství
Stav témy: schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je zjistit a analyzovat heterogenitu pozemku pomocí technologií využívaných v systému precizního zemědělství. Pomocí různých metod a navigačních satelitních systémů provede student sběr informací o pozemku, které vyhodnotí a analyzuje pomocí GIS nástrojů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia