Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat stávající stav kultivace půdy ve vybraném podniku a navrhnout možná uplatnění minimalizačních technologií zpracování půdy. Student si zajistí informace umožňující mu analýzu stávajícího systému zpracování půdy a navrhne možnou inovaci kultivačních zásahů v jím zvoleném zemědělském podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia