Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti uplatnění technologií zakládání porostů polních plodin do nezpracované nebo částečně zpracované půdy v zemědělském podniku
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat stávající stav kultivace půdy ve vybraném podniku a navrhnout možná uplatnění minimalizačních technologií zpracování půdy. Student si zajistí informace umožňující mu analýzu stávajícího systému zpracování půdy a navrhne možnou inovaci kultivačních zásahů v jím zvoleném zemědělském podniku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení