Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vliv různého způsobu zpracování půdy na obsah vody v půdě
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je stanovení vlivu různých způsobů zpracování půdy na změny a množství obsahu vody v půdě. Student se bude podílet na zakládání a vedení polních pokusů. Na vybraných variantách polních pokusů bude student provádět sledování změn obsahu vody v půdě.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia