Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vliv různých způsobů zpracování půdy a koncentrace jarního ječmene v osevním postupu na fyzikální vlastnosti půdy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude zhodnocení vlivu různé koncentrace jarního ječmene v osevním postupu a zpracování půdy na fyzikální vlastnosti půdy. Student se bude podílet na zakládání a vedení polních pokusů, odběru a analýze vzorků.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia