Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systém agroenvironmentálního managementu a jeho uplatnění v zemědělské prvovýrobě při prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr. Ing. Petr Marada
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Dr. Ing. Petr Marada
Abstrakt: Prevence škod působených zvěří a na zvěři je v kontextu realizace tržních osevních postupů stále více aktuální. Předmětem práce je analýza možných preventivních přístupů a následné uplatnění a vyhodnocení přínosu implementace systému agroenvironmentálního managementu v konkrétním podniku (zemědělské farmě).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia