Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktivní prvky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Bc. Martin Bulla
Abstrakt: Cílem řešeného tématu je shrnutí problematiky těch prvků bezpečnosti provozu, které mají ve svých důsledcích zabraňovat nebo alespoň minimalizovat vznik dopravních nehod. Jedná se nejen o konstrukční prvky vozidel, ale zejména o problematiku konstrukce vozovek, dopravního značení a také o význam vzdělávání účastníků provozu na pozemních komunikacích.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia