Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vliv různých způsobů zakládání porostů polních plodin na změny půdního prostředí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce bude stanovit vliv různého zpracování půdy a zakládání porostů vybraných polních plodin na změny půdního prostředí. Student se bude podílet na zakládání, vedení a vyhodnocování polních pokusů, na odběru a analýze vzorků půdy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia