Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Energetická analýza produkčního procesu polních plodin
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je u vybraných plodin provést energetickou analýzu pěstebních technologií a zjistit možné rezervy a efektivnost vložené energie. U vybraných plodin provede dle standartní metodiky student energetickou analýzu a provede jejích vzájemné porovnání a vyhodnocení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia