Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Energetický efekt a produktivnost osevních postupů v dlouhodobých polních pokusech
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude provedení energetické bilance, stanovení efektivnosti vložené energie a produktivnosti v dlouhodobých polních pokusech. Dle standartní metodiky provede student energetickou bilaci a porovná výnosovou produktivnost dlouhodobých polních pokusů s různou koncentrací obilnin.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia