Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vliv umístění vjezdů a výjezdů na pozemních komunikacích
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Jan Grones
Abstrakt: Dopravně inženýrské hledisko, urbanistické hledisko, hledisko životního prostředí, bezpečnost, vhodnost či nevhodnost použití na základě umístění a kategorie pozemní komunikace.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia