Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Potenciály a bariéry rozvoje vybraného mikroregionu na vnitřní periferii
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Shrnutí teoretických zásad regionálního rozvoje periferních (marginálních) území. Výběr mikroregionu na vnitřní periferii Moravy (Čech), zhodnocení jeho historického vývoje, přírodních, ekonomických a sociálních (včetně demografických) charakteristik. Hlavní znaky perifernosti. Vytipování hlavních rozvojových potenciálů a vyhodnocení jejich perspektivy. Stanovení možných bariér rozvoje a zhodnocení jejich významu. Možnosti využití spolupráce obcí.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-ZS Zemědělská specializace

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.