Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Summary:
Předmětem práce je analýza složení odvětví ve vybraném regionu (městu, obci, kraji) z hlediska tvorby pracovních míst a příspěvku na HDP daného regionu v porovnání a nadřazeným celkem (státem, krajem, EU). Hlavními metodami budou analýza koncentrace a specializace (vyžití lokalizačních koeficinetů a indexů specializace). Na základě lokalizačních koeficientů bude určen také multiplikátor ekonomické základny pro zvolené odvětví a analyzován jeho vliv v tomto sektoru na celkvý rozvoj regionu. Cílem takto provedené analýzy je vyjádření vlivu struktury odvětví na současný stav a budoucí rozvoj reginu a objasnění disparit mezi regiony z tohoto úhlu pohledu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
C-ITSE International Territorial Studies
C-ITS International Territorial Studies
C-RDE Regional Development
C-RD Regional Development

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.