Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt:
Předmětem práce je analýza složení odvětví ve vybraném regionu (městu, obci, kraji) z hlediska tvorby pracovních míst a příspěvku na HDP daného regionu v porovnání a nadřazeným celkem (státem, krajem, EU). Hlavními metodami budou analýza koncentrace a specializace (vyžití lokalizačních koeficinetů a indexů specializace). Na základě lokalizačních koeficientů bude určen také multiplikátor ekonomické základny pro zvolené odvětví a analyzován jeho vliv v tomto sektoru na celkvý rozvoj regionu. Cílem takto provedené analýzy je vyjádření vlivu struktury odvětví na současný stav a budoucí rozvoj reginu a objasnění disparit mezi regiony z tohoto úhlu pohledu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
N-MTSA International Territorial Studies
N-MTS Mezinárodní teritoriální studia
N-RRA Regional Development
N-RR Regionální rozvoj

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.