Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Martin Šauer
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Lucas Varity s.r.o. Teoretická část pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků. Závěrem práce je výrok o hodnotě podniku k datu ocenění.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení