Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Martin Šauer
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Lucas Varity s.r.o. Teoretická část pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků. Závěrem práce je výrok o hodnotě podniku k datu ocenění.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení