Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Oceňení podniku Lucas Varity s.r.o.
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Faculty:
Institute of Lifelong Learning
Institute:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by: Ing. Martin Šauer
Summary: Diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Lucas Varity s.r.o. Teoretická část pojednává o metodách ocenění. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu podniku, který je poté oceněn výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků. Závěrem práce je výrok o hodnotě podniku k datu ocenění.

informace
There are no limitations of the topic