Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Abstrakt:
Půdní fyzikální vlastnosti v ekologickém zemědělství na vybraných lokalitách, lokality určené pro výzkum budou stanoveny po konzultaci

K tématu nejsou zadaná žádná omezení