Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti přizpůsobení programových editorů
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Pro zápis textů programů, ale i běžných dokumentů je k dispozici mnoho editorů. Některé z nich mají velmi konfigurovatelné možnosti. Práce se zabývá srovnáním vybraných editorů a způsobem vytváření vhodného uživatelského rozhraní jejich konfigurací.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.