Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt: Předmětem práce je analyza složení odvětví ve vybraném regionu (městu, obci, kraji) z hlediska tvorby pracovních míst a příspěvku na HDP daného regionu v porovnání a nadřazeným celkem (státem, krajem, EU). Hlavními metodami budou analýza koncentrace a specializace (vyžití lokalizačních koeficinetů a indexů specializace). Cílem takto provedené analýzy je vyjádření vlivu struktury odvětví na současný stav a budoucí rozvoj reginu a objasnění disparit mezi regiony z tohoto úhlu pohledu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-MTSA International Territorial Studies-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-MTS Mezinárodní teritoriální studia-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-RR Regionální rozvoj-- nezadáno -- -- nezadáno --
B-RRA Regional Development-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.