Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza struktury odvětví ve vybraném regionu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Abstrakt:
Předmětem práce je analyza složení odvětví ve vybraném regionu (městu, obci, kraji) z hlediska tvorby pracovních míst a příspěvku na HDP daného regionu v porovnání a nadřazeným celkem (státem, krajem, EU). Hlavními metodami budou analýza koncentrace a specializace (vyžití lokalizačních koeficinetů a indexů specializace). Cílem takto provedené analýzy je vyjádření vlivu struktury odvětví na současný stav a budoucí rozvoj reginu a objasnění disparit mezi regiony z tohoto úhlu pohledu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MTSA International Territorial Studies
B-MTS Mezinárodní teritoriální studia
B-RR Regionální rozvoj
B-RRA Regional Development

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.