Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Dana Račanová
Abstrakt: I. TEORETICKÁ ČÁST 1)Základní údaje o CHKO 2)Polyfunkčnost CHKO -zvláštní OPaK -rekreace -turistika -vzdělanost k OPaK -vědeckovýzkumná činnost -propagace kraje II. PRAKTICKÁ ČÁST 3)Vzdělanost k OPaK 4)Metodický pokyny -analýza současného stavu ve vazbě na vzdělání v CHKO -možnosti zlepšení ve vazbě na vzdělání v CHKO -návrhy ve vazbě na vzdělání v CHKO 5)Řešení -strategie -koncepční řešení -praktická opatření (rysy, typy, ...) 6)Zpětná vazba(veřejná) 7)Diskuze 8)Závěr Dalšími součástmi práce: -SWOT analýza -Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělanost o CHKOObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
N-RR Regionální rozvojN-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.