Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Institute:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Ing. Dana Račanová
Summary: I. TEORETICKÁ ČÁST 1)Základní údaje o CHKO 2)Polyfunkčnost CHKO -zvláštní OPaK -rekreace -turistika -vzdělanost k OPaK -vědeckovýzkumná činnost -propagace kraje II. PRAKTICKÁ ČÁST 3)Vzdělanost k OPaK 4)Metodický pokyny -analýza současného stavu ve vazbě na vzdělání v CHKO -možnosti zlepšení ve vazbě na vzdělání v CHKO -návrhy ve vazbě na vzdělání v CHKO 5)Řešení -strategie -koncepční řešení -praktická opatření (rysy, typy, ...) 6)Zpětná vazba(veřejná) 7)Diskuze 8)Závěr Dalšími součástmi práce: -SWOT analýza -Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělanost o CHKOLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-RD Regional Development
C-RD-SEDR Socioeconomic and environmental development of regions

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.