Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Stav tématu: schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
I. TEORETICKÁ ČÁST 1)Základní údaje o CHKO 2)Polyfunkčnost CHKO -zvláštní OPaK -rekreace -turistika -vzdělanost k OPaK -vědeckovýzkumná činnost -propagace kraje II. PRAKTICKÁ ČÁST 3)Vzdělanost k OPaK 4)Metodický pokyny -analýza současného stavu ve vazbě na vzdělání v CHKO -možnosti zlepšení ve vazbě na vzdělání v CHKO -návrhy ve vazbě na vzdělání v CHKO 5)Řešení -strategie -koncepční řešení -praktická opatření (rysy, typy, ...) 6)Zpětná vazba(veřejná) 7)Diskuze 8)Závěr Dalšími součástmi práce: -SWOT analýza -Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělanost o CHKOOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-RR Regionální rozvoj
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.