Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Dana Račanová
Abstrakt: I. TEORETICKÁ ČÁST 1)Základní údaje o CHKO 2)Polyfunkčnost CHKO -zvláštní OPaK -rekreace -turistika -vzdělanost k OPaK -vědeckovýzkumná činnost -propagace kraje II. PRAKTICKÁ ČÁST 3)Vzdělanost k OPaK 4)Metodický pokyny -analýza současného stavu ve vazbě na vzdělání v CHKO -možnosti zlepšení ve vazbě na vzdělání v CHKO -návrhy ve vazbě na vzdělání v CHKO 5)Řešení -strategie -koncepční řešení -praktická opatření (rysy, typy, ...) 6)Zpětná vazba(veřejná) 7)Diskuze 8)Závěr Dalšími součástmi práce: -SWOT analýza -Dotazníkové šetření zaměřené na vzdělanost o CHKOOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-RR Regionální rozvojN-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.