Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práce se bude zabývat fenoménem ekologického zemědělství, ve své teoretické části seznámí čtenáře se základními pojmy ekologického zemědělství a vymezí platnou legislativu, v praktické části pak detailně zanalyzuje vybranou ekofarmu z hlediska ekonomického a environmentálního. Součástí praktické části bude rovněž kvantitativní marketingový výzkum veřejnosti s cíle zjistit, zda a proč lidé na Jižní Moravě souhlasí s ekofarmami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-RR Regionální rozvoj
N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.