Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Ekologické farmy - podnikání v ekologickém zemědělství
Stav tématu: schváleno (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jan Novák
Abstrakt: Diplomová práce se bude zabývat fenoménem ekologického zemědělství, ve své teoretické části seznámí čtenáře se základními pojmy ekologického zemědělství a vymezí platnou legislativu, v praktické části pak detailně zanalyzuje vybranou ekofarmu z hlediska ekonomického a environmentálního. Součástí praktické části bude rovněž kvantitativní marketingový výzkum veřejnosti s cíle zjistit, zda a proč lidé na Jižní Moravě souhlasí s ekofarmami.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
N-RR Regionální rozvojN-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.