Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
5
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Analýza a zhodnocení aktuální stavu projektu Moravské vinařské stezky z hlediska konceptu Partnerství pro místní rozvoj.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RR Regionální rozvoj

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.