Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Partnerství pro místní rozvoj a Moravské vinařské stezky
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:5
Navrhol: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Analýza a zhodnocení aktuální stavu projektu Moravské vinařské stezky z hlediska konceptu Partnerství pro místní rozvoj.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RR Regionální rozvoj

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.