Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
4
Proposed by:
Summary:
Na základě terénního průzkumu vymezit ve vybraném území kostru ekologické stability krajiny a navrhnout pro její jednotlivé skladebné prvky zásady managementu. Skladebné součásti kostry ekologické stability krajiny, tzv. ekologicky významné segmenty krajiny, definovat např. na základě přítomnosti zvláště chráněných, ohrožených, nebo geograficky významných druhů, na základě diverzity společenstva, na základě významnosti biotopu, na základě ekologické stability apod. Téma je určeno především pro studenty Zahradnické fakulty, programu Zahradní a krajinářská architektura a také pro studenty Krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-LAND Landscaping

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.