Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michal Friedl
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: 4
Navrhl: Ing. Michal Friedl
Abstrakt: Na základě terénního průzkumu vymezit ve vybraném území kostru ekologické stability krajiny a navrhnout pro její jednotlivé skladebné prvky zásady managementu. Skladebné součásti kostry ekologické stability krajiny, tzv. ekologicky významné segmenty krajiny, definovat např. na základě přítomnosti zvláště chráněných, ohrožených, nebo geograficky významných druhů, na základě diverzity společenstva, na základě významnosti biotopu, na základě ekologické stability apod. Téma je určeno především pro studenty Zahradnické fakulty, programu Zahradní a krajinářská architektura a také pro studenty Krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
B-KRAJ Krajinářství-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.