Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vymezení kostry ekologické stability ve vybraném území.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
4
Navrhl:
Abstrakt: Na základě terénního průzkumu vymezit ve vybraném území kostru ekologické stability krajiny a navrhnout pro její jednotlivé skladebné prvky zásady managementu. Skladebné součásti kostry ekologické stability krajiny, tzv. ekologicky významné segmenty krajiny, definovat např. na základě přítomnosti zvláště chráněných, ohrožených, nebo geograficky významných druhů, na základě diverzity společenstva, na základě významnosti biotopu, na základě ekologické stability apod. Téma je určeno především pro studenty Zahradnické fakulty, programu Zahradní a krajinářská architektura a také pro studenty Krajinářství Lesnické a dřevařské fakulty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KRAJ Krajinářství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.