Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Průzkum rezidenční spokojenosti obyvatelstva ve vybrané obci
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Teritoriální a sociální aspekty rezidenční spokojenosti

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení