Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Abstrakt: Endogenní rozvoj v oblasti sociální, kulturní a ekonomické

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení