Přehled vypsaných témat - Ústav sociálních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Endogenní rozvoj vybrané obce z pohledu jejích obyvatel
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Abstrakt:
Endogenní rozvoj v oblasti sociální, kulturní a ekonomické

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení