Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Průzkum sociálně-prostorové nerovnosti ve vybrané obci
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
Abstrakt:
Sociální exkluze Teritoriální exkluze

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení