Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Viz kapitola 17 v Marketing pro začátecníky (2012)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení