Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Viz kapitola 17 v Marketing pro začátecníky (2012)

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení