Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Viz kapitola 17 v Marketing pro začátecníky (2012)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení