Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Partnerstvi pro mistni rozvoj a pivni cesty
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Viz kapitola 17 v Marketing pro začátecníky (2012)

K tématu nejsou zadaná žádná omezení