Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bariéry rozvoje alternativních zdrojů energie na území vybraného regionu a možnosti jejich překonání
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Abstrakt: 1. V rešeršní části práce zhodnotíte odbornou literaturu (domácí i zahraniční provenience), která se zabývá studovanou problematikou. 2. Na základě dostupných dat a informací v analytické části zhodnotíte dosavadní rozvoj alternativních zdrojů energie v území. Výsledky této analýzy vyjádříte i kartograficky. Za pomoci řízených rozhovorů s vybranými skupinami aktérů (např. se starosty obcí) identifikujete nejvýznamnější problémy, které jsou spojeny s rozvojem alternativních zdrojů energie v rámci studovaného regionu. 3. V návrhové části formulujete konkrétní doporučení a opatření, jejichž realizace by mohla napomoci dalšímu rozvoji alternativních zdrojů v rámci studovaného regionu. Své stanoviska zdůvodníte.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení