Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Demografický vývoj ve vybraných regionech
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Abstrakt: Diplomová práce se bude zaměřovat na analýzu demografického vývoje ve vybraných regionech (mikroregionech) v daném referenčním období. Vývoj demografických procesů bude zobrazen pomocí demografických ukazatelů (úmrtnost, porodnost, plodnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace). Uvedené ukazatele budou predikovány za použití metod vyrovnání časových řad vhodnou trendovou funkcí. Vhodnost zvoleného modelu bude posuzována pomocí interpolačních a extrapolačních kritérií. Výsledky analýz budou dále interpretovány s důrazem na jejich dopady a důsledky pro další demografický vývoj a společnost.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení