Summary of topics offered - Department of Social Studies (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Demografický vývoj ve vybraných regionech
State of topic:
approved (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - head of department)
Thesis supervisor: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Social Studies - FRDIS
Max. no. of students:
3
Proposed by:
Summary: Diplomová práce se bude zaměřovat na analýzu demografického vývoje ve vybraných regionech (mikroregionech) v daném referenčním období. Vývoj demografických procesů bude zobrazen pomocí demografických ukazatelů (úmrtnost, porodnost, plodnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace). Uvedené ukazatele budou predikovány za použití metod vyrovnání časových řad vhodnou trendovou funkcí. Vhodnost zvoleného modelu bude posuzována pomocí interpolačních a extrapolačních kritérií. Výsledky analýz budou dále interpretovány s důrazem na jejich dopady a důsledky pro další demografický vývoj a společnost.

informace
There are no limitations of the topic