Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Viz kap. 17 v Marketingu pro začatečníky (2012).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení