Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj na příkladu konkrétního podniku
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Viz kap. 17 v Marketingu pro začatečníky (2012).

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení