Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Využití konceptu Partnerství pro místní rozvoj v konkrétním místě
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Viz kapitola 17 v Marketingu pro začatečníky (2012)

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení