Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Téma dle vlastního návrhu.
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Abstrakt:
Vlastní návrh tématu DP.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení