Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza struktury obyvatelstva z hlediska dosaženého vzdělání ve zvoleném regionu.
Stav témy: schválené (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav sociálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Tento ukazatel je základním měřítkem vzdělanosti obyvatel jednotlivých regionů a vypovídá o vyspělosti daného regionu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia